Ugađanje, popravci i procjena glasovira i pianina

Naslovnica Zanimljivosti Zanimljivi sadržaji Definicija klavira (glasovira)

Definicija klavira (glasovira)

Ispis

KlavirKlavir (Glasovir), je instrument s tipkama koji proizvodi ton udarom batića, koji je povezan sa tipkom, u žicu. Standardni opseg mu je od tona A u subkontri (2A) do tona C u petoj oktavi (c5), no neki modeli marke Bösendorfer mogu proizvoditi i dublje tonove.

Literatura se piše u dva crtovlja , gornje svira desna ruka i piše se uglavnom u violinskom ključu, donje crtovlje svira lijeva ruka i piše se većinom u bas ključu.

Izvođač na klaviru se zove pijanist. Zbog svojih velikih tehničkih i muzičkih mogućnosti je jedan od instrumenata sa vrlo bogatom glazbenom literaturom.

Tagovi: klavir , glasovir
 

Anketa

Koliko je star klavir ili pianino na kojem najčešće svirate?