Ugađanje, popravci i procjena glasovira i pianina

Naslovnica
Tagovi: batić
1. Intervju s Juliom Kosom iz 1971. godine
(Zanimljivosti/Radionica)
... klavirist, posve samoinicijativno, nakon štimanja, jednostavno uzeo "gias-papir" izvadio klavijaturu i izbrusio batiće da bi instrument proizvodio svjetliji ton! Znate što se nakon toga desilo? Zaplijenili ...
2. Definicija klavira (glasovira)
(Zanimljivosti/Zanimljivi sadržaji)
Klavir (Glasovir), je instrument s tipkama koji proizvodi ton udarom batića, koji je povezan sa tipkom, u žicu. Standardni opseg mu je od tona A u subkontri (2A) do tona C u petoj oktavi (c5), no neki ...
3. Povijest klavira
(Zanimljivosti/Zanimljivi sadržaji)
... mehanizam sa batićima koji udaraju o žicu, umjesto dotada korštenih mehanizama u instrumentima sa tipkama. Na taj način je postigao da jačina tona ovisi o jačini udara prsta na tipku. Zato su se ...
4. Dijelovi glasovira: Klavijatura i mehanizam
(Zanimljivosti/Zanimljivi sadržaji)
... tipkama sviraju se alterirani tonovi i građene su od ebanovine. Pritiskom prsta na tipku pokreće se mehanizam koji gurne batić obložen filcom, koji udara o čeličnu žicu. Istovremeno djelovanjem ...
5. Dijelovi glasovira: pedali
(Zanimljivosti/Zanimljivi sadržaji)
... mehanizmom, pa batić umjesto u tri žice jednog tona udara u dvije, ili umjesto u dvije u jednu. Srednji pedal se rijeđe koristi i nekada ga klaviri nisu ni imali. Njime se drže podignutim prigušivači ...

Anketa

Koliko je star klavir ili pianino na kojem najčešće svirate?